Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Double-K Constructions Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Dotacja na innowacje” „Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt realizowany jest z Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Nazwa Beneficjenta: Double-K Constructions Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Double-K Constructions Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-18-004/13-00

Rynki docelowe: Stany Zjednoczone Ameryki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

O firmie

Double-K Constructions rozpoczęła działalność jako firma wspierająca realizację przedsięwzięć związanych z energetyką wiatrową we wczesnych fazach inwestycji, specjalizując się w poszukiwaniu, ocenie lokalizacji oraz realizacji projektów typu green field.

Obecnie Double-K Constructions, wspiera realizacje projektów o łącznej mocy docelowej przekraczającej 5000 MW. Specjalizując się w działaniach mających na celu weryfikację lokalizacji pod względem potencjału wiatru. Oferujemy pełny zakres usług oraz produktów związanych z realizacja pomiarów wietrzności. W tym w szczególności sprzedaż masztów pomiarowych o wysokości do 130m. W swojej ofercie posiadamy również innego rodzaju konstrukcje stalowe.

Od 2015 roku Double-K Constructions podjęło prace związane z wdrożeniem nowych produktów. Poszerzyło obszar swojej działalności oferując wykonawstwo w zakresie domów modułowych ze stali i szkła.

Oferta

Maszty pomiarowe i konstrukcje stalowe:
Oferujemy sprzedaż szeregu konstrukcji stalowych w tym maszty pomiarowe o wysokości od 60 do 130 m oraz inne produkty oparte o aluminiowe konstrukcje kratownicowe tym wieże do monitoringu.

Kontakt

Biuro Sprzedaży:
Double-K Constructions Sp. z o.o.
ul. Wilanowska 14/50
00-422 Warszawa

biuro@double-k.pl
tel: +48 603 226 966
fax: +48 22 628 05 71

Dane rejestrowe:
Double-K Constructions Sp. z o.o.
Łazy 6
38-480 Rymanów